aktyvas

aktyvas
aktyvas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veikliausia klasės, mokyklos bendruomenės, organizacijos grupė, sudaranti jos branduolį. Aktyvas turi vadovą ir už atskiras sritis atsakingus asmenis. Aktyvo nariai atsiskaito bendruomenei už savo veiklą. kilmė lot. activus – veiklus

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • aktyvas — aktỹvas dkt. Profsąjungos, pártijos, studeñtų, bažnýčios aktỹvas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aktyvas — 1 aktỹvas sm. col. (2) veikliausi kurios nors organizacijos (partijos, profsąjungos, įstaigos) nariai: Politiniai skyriai suspėjo atlikti didelį darbą, ugdydami kolektyvinių ūkių aktyvą (sov.) rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aktyvas — 2 aktỹvas sm. (2) DŽ įmonės balanso dalis, kurioje parodomos visos materialinės vertybės (pinigai, prekės), skolos ir kt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kampanija — 1 kampãnija sf. (1) TrpŽ 1. karinis veikimas prieš ką nors, žygis. 2. darbas, dirbamas kuriam nors visuomeniniam politiniam ar gamybiniam uždaviniui įvykdyti: Rinkimų kampanija sp. Būsimieji liaudies teismų rinkimai – svarbi politinė kampanija… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • redakcinis — redãkcinis, ė adj. (1) susijęs su redakcija, su redagavimu: Redãkcinė komisija DŽ. Redakcinis aktyvas sp. Redãkcinis straipsnis NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suburti — 2 subùrti, sùburia, subūrė 1. tr. sutelkti į būrį, į bendrystę: Greitu laiku buvo suburtas aktyvas sp. Gerumu subūrė, piktumu išvaikė KrvP(Žr). | Žiūrėk, ir jie suburs (sutaisys) vestuves LTR(Ds). suburtaĩ adv.: Lenkų liaudis gyveno nesuburtai …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”